Política de compra


Condicions de venda de les localitats


 • L’organització del festival no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat adquirida als punts de venda oficials.

 • Si per força major l’organització hagués de canviar el lloc i/o el dia previstos per a un espectacle, l’entrada continuarà sent vàlida per al nou emplaçament i/o dia. Quan el nou emplaçament i/o dia no resultin adequats per a l’espectador, o quan un espectacle se suspengui abans de començar, es retornarà l’import de l’entrada al mateix lloc on va ser adquirida, a partir de transcorregudes 24 hores des de la data de suspensió fins a un mes després de la data en què hagués tingut lloc la funció suspesa. La suspensió d’un espectacle quan hagin passat més de 30 minuts des del seu començament no dóna dret a devolució.

 • L’adquisició de qualsevol entrada del Festival de Poesia i + 2018 comporta l’acceptació d’aquestes condicions.

Política de compra


Mètodes de pagament


La Fundació Palau posa a la venda les entrades per als seus espectacles i accepta com a sistema de pagament el codeticket emprant les targetes Visa i Mastercard tant en la seva modalitat de crèdit com de dèbit.

Política de cancel·lacions / devolucions


En cas d'haver de suspendre un espectacle, es retornarà l'import de les entrades sempre i quan l'espectacle suspès no hagi iniciat. Si l'espectacle ha començat es perd el dret a devolució. La devolució es farà pel mateix sistema mitjançant el qual s'hagi fet el pagament.

Tractaments de dades de caràcter personal


A la Fundació Palau (d'ara endavant la Fundació) estem molt preocupats per la seguretat i per garantir i protegir la privacitat de les dades aportades pels nostres clients. A més dels mínims establerts per la legislació, la recollida i tractament de les dades s'efectuen sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua, manipulació de les dades o accessos no autoritzats.

En compliment del que disposa la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que

 1. Totes les dades que ens proporcioni a través de l'ordre de comanda i / o la subscripció a les newsletters del domini, seran incorporades en una base de dades propietat de la Fundació, amb la finalitat de poder gestionar la sol·licitud o les comandes i el seu cobrament i, així mateix per remetre-li informació sobre productes i serveis comercialitzats per la Fundació, així com per a l'enviament de promocions comercials d'altres empreses relacionades amb els sectors que puguin ser del seu interès.
 2. L'ompliment de qualsevol formulari existent en aquesta web o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com l'autorització a la Fundació perquè tracti les dades personals que l'Usuari faciliti.
 3. Les dades personals i altra informació facilitada mitjançant el formulari d'inscripció, així com la procedent de les transaccions realitzades, serà inclosa i conservada en un fitxer per al seu tractament, propietat de la Fundació, mentre no se sol·liciti la seva cancel·lació. El tractament es destinarà al desenvolupament i execució de la venda, l'atenció personalitzada dels productes i serveis que adquireixi i a la millora d'aquesta atenció, així com a la promoció de productes i serveis propis i de terceres empreses vinculades a la Fundació.
 4. El seu consentiment per rebre informació sobre productes comercialitzats per la Fundació o altres empreses curosament seleccionades per nosaltres, s'entendrà prestat de forma manifesta i inequívoca mitjançant la comunicació de les seves dades la Fundació. Aquests enviaments publicitaris podran realitzar-se per qualsevol mitjà, incloent sistemes de trucada automàtiques a través de serveis de telecomunicacions sense intervenció humana: missatges SMS, MMS i correu electrònic. L'informem que les dades que ens facilitis no seran cedides en cap cas a les empreses anunciants.
 5. Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis i cupons que trobareu en aquesta web. En el cas de no subministrar totes les dades necessàries, la Fundació podrà, depenent del cas, no cursar la seva comanda.
 6. En qualsevol moment podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si s'escau, manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per a això, pot:

  • Enviar una comunicació escrita a la Fundació Palau (ref. LOPD), C. Riera, 54, 08393 Caldes d’Estrac, adjuntant una fotocòpia del seu DNI.

  • O bé enviar un missatge via e-mail (fundaciopalau@fundaciopalau.cat) amb l'assumpte LOPD i indicant en el missatge nom i cognoms juntament amb la (les) frase (s) NO VULL REBRE PUBLICITAT DE la Fundació i / o NO VULL REBRE PUBLICITAT D’ALTRES EMPRESES.

Si necessita qualsevol ajuda en aquest sentit, si us plau, no dubti en contactar-nos:


Fundació Palau

C. Riera, 54

08393 Caldes d’Estrac

Tel: 93 791 35 93

Fax: 93 791 27 51

fundaciopalau@fundaciopalau.cat

www.fundaciopalau.cat